Företagsuppgifter

Uppge era företagsuppgifter. Skulle ni redan ha ett konto kommer ni bli aviserade detta när ni försöker skicka iväg ansökan.
Ange företagets namn!
Ange organisationsnummer!
Ange telefonnummer!

Adressuppgifter

Fyll i de adresser där ert avfall "uppstår". Exempelvis serviceverkstäder eller filialer. OBS! Glöm ej att CFarNr kan variera.

Fakturaadress

Användaruppgifter

Uppge dina kontaktuppgifter samt skapa ett lösenord.
Ange en korrekt epost!
Lösenordet måste bestå av: minst 8 tecken, samt minst en stor bokstav, minst en liten bokstav och en siffra
Lösenorden matchar inte varandra!

Genom att godkänna avtalet godkänner ni även att ni blir debiterade för de avlämnarintyg ni skapar. Handläggningstiden för din ansökan kan variera men bör normalt kunna godkännas inom ett par arbetsdagar.