Deklarationsportalen

Som kund rapporterar du här din försäljning av elutrustning och batterier.